ตู้เซฟหนังสือ

Book Safes ดูเหมือนหนังสือ เหมาะสำหรับซ่อนของมีค่าเล็กๆ น้อยๆ บนชั้นหนังสือพื้นที่ภายในสำหรับซ่อนเงินสด บัตรเครดิต เอกสารสำคัญ เครื่องประดับ และอื่นๆ เหมาะสำหรับการเดินทางหรือที่บ้าน